LT

Gimė 1979 m. Kaune;

1997 m. baigė Kauno dailės gimnaziją;

1997 – 2000 m. tobulinosi Virginijaus Kašinsko piešimo ir tapybos studijoje;

2000 – 2004 m. studijavo Vilniaus dailės akademijoje, vizualiojo ir taikomojo meno fakultete ir įgijo grafikos bakalauro laipsnį;

2004 – 2006 m. įgijo grafikos-estampo magistro laipsnį;

nuo 2017 Lietuvos dailininkų sąjungos narė, suteiktas meno kūrėjo statusas;

 

Konkursai, parodos:

2019 m. personalinė grafikos kūrinių paroda Pasvalio krašto muziejuje, P.Avižonio g. 6, Pasvalys;

2018 m. parodos „Stalo istorijos“ dalyvė, galerija „Eglė”, Raguvos g. 9-2, Kaunas;

2018 m. personalinė paroda „LED’inės“, galerija „Eglė”, Raguvos g. 9-2, Kaunas;

2018 m. labdaros renginio „Vilties aitvarai“ dalyvė, Lemont IL, JAV;

2017 m. parodos „Baldai 2017“ dalyvė, Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO, Laisvės pr. 5, Vilnius;

2017 m. naujai priimtų Lietuvos dailininkų sąjungos narių kūrybos darbų parodos dalyvė, Vokiečių g. 4-2, Vilnius;

2017 m. Kauno „Egės galerijos“ veiklos 20-mečiui skirtos parodos dalyvė, A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus, V. Putvinskio g. 64, Kaunas;

2016 m. parodos „Uvertiūra jubiliejui“ dalyvė, galerija „Eglė”, Raguvos g. 9-2, Kaunas;

2016 m. parodos „Menas namams“ dalyvė, Domus galerija, Lukšio g. 32, Vilnius. Spauda apie parodą @ Diena.lt, DELFI.lt;

2015 m. parodos „Menas namams“ dalyvė, Domus galerija, Lukšio g. 32, Vilnius. Spauda apie parodą @ Diena.lt, DELFI.lt;

2015 m. personalinė grafikos darbų paroda, galerija „Eglė“ , Raguvos g. 9-2, Kaunas. Spauda apie parodą @ Kauno diena, Bernardinai.lt;

2011 m. tarptautinės meno mugės ArtVilnius’11 dalyvė, Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO, Laisvės pr. 5, Vilnius;

2011 m. Pasvalio P.Vileišio gimnazijos meno fondas įsigijo estampą „Medis“, P.Vileišio 160-ųjų gimimo metinių proga;

2010 m. Vilniaus XIII-ojo aukciono dalyvė, Energetikos ir technikos muziejus, Vilnius;

2009 m. personalinė grafikos darbų paroda „Duetas“ , bendras projektas Neringa Marcinkevičiūtė-Strazdė ir Gražvyda Andrijauskaitė, Kauno menininkų namai, V. Putvinskio g. 56, Kaunas;

2007 m. personalinė grafikos darbų paroda „Briedžių medžioklė“, galerija „E“, Pamario g. 3, Nida;

2007 m. parodos „Geriausias 2005-2006 metų kūrinys“ dalyvė, Kauno paveikslų galerija;

2006 – 2007 m. projekto „Keliaujanti grafika“ po Lietuvą dalyvė, atstovavo jaunosios grafikų kartos meną Zypliuose (Šakių raj.), Marijampolėje, Alytuje ir Druskininkuose;

2006 m. parodos „Vilnius academy“ dalyvė, VGMC kairė-dešinė, Latako g. 3, LT-01125 Vilnius;

2004 m. personalinė tapybos ir grafikos darbų paroda, „Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centas“, Saltoniškių g. 58, LT-08105 Vilnius;

2003 m. VDA grafikos katedros jubiliejinės parodos dalyvė, eksponavo tapybą ir plakatą, Vilniaus rotušė;

2003 m. Vilniaus kraujo perpylimo centro donorų plakato parodos dalyvė, apdovanota už plakato meniškumą, Vilnius;

2003 m. konkurse „Vilniaus menų kalvė“ apdovanota už knygų iliustravimą, Pylimo g. 20, Vilnius;

2002 m. parodos „Grafinnova“ dalyvė, Museokatu 3, 65100 Vaasa, Suomija. Muziejus įsigijo eksponuotą darbą „Lemputė“ ;

1997 m. parodos skirtos Kauno dailės gimnazijos 50-mečiui dalyvė, Kauno paveikslų galerija;

1997 m. tarptautinio ekslibrisų konkurso „Lietuviškai knygai 450 m.“ dalyvė;

1985 m. prizinė vieta jaunųjų zibertiečių konkurse „Gražiausios žemės gėlės-vaikai“, Šilko kombinatas, Kaunas;

 

Iliustracija, leidyba:

2008 – 2009 m. iliustravo II klasės lietuvių kalbos vadovėlio „Naujasis šaltinis“ pirmą knygą su kita bendraautore, leidykla „Šviesa“, Kaunas. Europoje gražiausio vadovėlio konkurse laimėjo trečią vietą;

2008 m. išleista autorinė spalvinimo knygelė „Ant podiumo“, leidykla „Flintas“, Kaunas;

2006 – 2008 m. kūrė vaikams lavinamąsias užduotėles žurnale „Musė pusė“;

2006 m. išleista autorinė spalvinimo knygelė „Atrodyk gražiai“, leidykla „Flintas“, Kaunas;

 

EN

Born in 1979, Kaunas, Lithuania;

1997 – graduated Kaunas (Lithuania) High School of Arts;

1997 – 2000 – attended private course at Virginijus Kašinskas drawing and painting studio;

2000 – 2004 – studied graphic arts in Vilnius Academy Of Fine Arts (Lithuania) the Faculty of Visual and Applied Art and acquired bachelor degree;

2004 – 2006 acquired master of arts degree in graphics-estampe at graphic art department in Vilnius Academy Of Fine Arts (Lithuania) the Faculty of Visual and Applied Art;

from 2017 the member of the Lithuanian Artists’ Association, awarded the art creator status by the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania;

 

Exhibitions:

2019 – the personal exhibition of of graphic artworks at „Pasvalys Area Museum„, P. Avižonio st. 6, Pasvalys, Lithuania;

2018 – participant of the exhibition „Tales of the Table“. Gallery „Eglė“ , Raguvos st. 9-2, Kaunas, Lithuania;

2018 – the personal exhibition „LED’inės“ of graphic artworks at „Eglė“ gallery, Raguvos st. 9-2, Kaunas, Lithuania;

2018 – contributor of charity gala „Kites of Hope“, Lemont, IL, USA;

2017 – participant at fair „Furniture 2017“. LITEXPO, Laisvės ave. 5, Vilnius, Lithuania;

2017 – participant of the exhibition of the newly admitted members of the Lithuanian Artists’ Association. Vokiečių st. 4-2, Vilnius, Lithuania;

2017 – participant of the exhibition dedicated to the 20th anniversary of the „Eglė“ gallery. The museum of works and collections of A. Žmuidzinavicius, V. Putvinskio st. 64, Kaunas, Lithuania;

2016 – participant of the exhibition „Overture for the jubilee“. Gallery „Eglė“ , Raguvos st. 9-2, Kaunas, Lithuania;

2016 – „Art for Home“ – contemporary art fair, participant. Domus gallery, Lukšio st. 32, Vilnius, Lithuania. View of media @ Diena.lt, DELFI.lt;

2015 – „Art for Home“ – contemporary art fair, participant. Domus gallery, Lukšio st. 32, Vilnius, Lithuania. View of media @ Diena.lt, DELFI.lt;

2015 – the personal exhibition of graphic artworks at „Eglė“ gallery, Raguvos st. 9-2, Kaunas, Lithuania. View of media @ Kauno diena, Bernardinai.lt;

2011 – ARTVILNIUS’11 – the second international contemporary art fair, participant. LITEXPO, Laisvės ave. 5, Vilnius, Lithuania;

2010 – Vilnius XIII auction, participant. Energy and technology museum, Vilnius, Lithuania;

2009 – the personal exhibition of graphic works „Duetas“ (duet), joint project Neringa Marcinkevičiūtė-Strazdė and Gražvyda Andrijauskaitė. Kaunas Artists’ House, V. Putvinskio st. 56, Kaunas Lithuania;

2007 – the personal exhibition of graphic works „Briedžių medžioklė“ (elk hunting). „Gallery E“, Pamario st. 3, Nida, Lithuania;

2007 – participant in „The best artwork of 2005-2006“ exhibition. Kaunas picture gallery, Donelaičio st. 6, Kaunas, Lithuania;

2006 – 2007 – in exhibition around Lithuania „Keliaujanti grafika“ (traveling graphics) represented an art of young generation of graphics artist in Zypliai (Šakiai distr.), Marijampolė, Alytus and Druskininkai;

2006 – participant in „Vilnius academy“ exhibition. Vilnius Graphic Art Centre (VGAC), Latako st. 3, Vilnius, Lithuania;

2004 – personal paintings and graphics exhibition. Lithuanian Culture Workers Improvement Center, Saltoniškių st. 58, Vilnius, Lithuania;

2003 – participant with paintings and wall posters at Vilnius Academy of Fine Arts jubilee exhibition. Vilnius Town Hall, Lithuania;

2003 – awarded for high artistic value at exhibition for blood donor wall poster. Vilnius Blood–Donor Center, Lithuania;

2003 – awarded for book illustrations in contest at „Vilniaus menų kalvė“ (Vilnius Arts Smithy), Lithuania;

2002 – participant in GRAFINNOVA exhibition, Museokatu 3, 65100 Vasa, Finland. Museum acquired an artwork „Lamp“ ;

1997 – participant in „KDG“ exhibition. Kaunas picture gallery, Donelaičio st. 6, Kaunas, Lithuania;

1997 – participant in international ex-libris contest „450 Years to Lithuanian Book“;

1985 – participant as young artist and prize winner in contest „The most beautiful earth flowers are kids“. Kaunas, Lithuania;

 

Illustrations and publishings:

2008 – 2009 – illustrations for 2-nd class Lithuanian language textbook „Naujasis šaltinis“ (new spring). publishing house „Šviesa“. Third place wining in Europe’s best textbooks;

2008 – released second coloring book for girls „Ant podiumo“ (on the catwalk);

2006 – 2008 – developing tasks illustrations for kids in „Musė Pusė“ magazine;

2006 – released first coloring book for girls „Atrodyk gražiai“ (look beautiful);